“Al’ je lipo u šljiviku diko,
dole trava, gore šljiva plava!”

Skip to content