“Aoj snašo nešto sam ti naš’o,
naš’o sam ti buvu na trbuvu!”

Skip to content