“Cili život ja sam na terenu,
‘ko li sada čuva moju ženu?”

Skip to content