“Dvije lole na srcu mi leže,
jedan plavi, a drugi garavi.”

Skip to content