“Koliki sam još uter’o nisam,
svoga vola među brda gola.”

Skip to content