“Koliki sam još utero nisam,
svoju kravu u tuđu otavu.”

Skip to content