“Lezi mala dolje preko jarka,
da pravimo kraljevića Marka.”

Skip to content