“Ljubila sam i puno i dosta,
samo jedan na mom srcu osta!”

Skip to content