“Moj dragane u dalekom svijetu,
ja ti venem u najljepšem cvijetu.”

Skip to content