“Oj djevojko, moj anđele sveti,
‘oćemo l’ mo se nas dvoje uzeti?”

Skip to content