“Sinoć dvoje na sokaku stoje,
pa se trude da ih troje bude.”

Skip to content