“Sve su žene u principu iste,
napiju me pa me iskoriste!”

Skip to content