“Mala moja pravi prozor veći,
nažulj’o sam leđa ulazeći.”

Skip to content