“Nije mene ranila granata,
već curina od sobice vrata.”

Skip to content